Lesto-BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Szkolenia BHP okresowe szkolenia BHP usługi BHP
Szkolenia BHP okresowe grodzisk mazowiecki Szkolenia BHP okresowe pruszków Szkolenia BHP okresowe warszawa
o firmie

szkolenia BHP szkolenia wstępne szkolenia okresowe szkolenia z pierwszej pomocy

usługi BHP ocena ryzyka zawodowego instrukcje stanowiskowe dokumentacja BHP dokumentacja powypadkowa prawo pracy kontrole PIP doradztwo BHP

kontakt

Szkolenia BHP okresowe

Proponujemy Państwu przeprowadzenie okresowych szkoleń BHP dla:

  • dla pracodawcy oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników innych, nie wymienionych powyżej.

Formy szkolenia


Szkolenia mogą mieć formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego lub w formie e-learningowej. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem prezentacji multimedialnych, filmów video, skryptów. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.


Zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP


Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).


Najczęściej zadawane pytania


» Kiedy powinno być przeprowadzone pierwsze szkolenie okresowe?

» Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

» Czy szkolenia BHP są objęte podatkiem VAT?

Nie, szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT.


» Co grozi pracodawcy za brak ważnego szkolenia BHP dla siebie lub pracowników?

» Jak długo jest ważne okresowe szkolenie BHP?