Lesto-BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Szkolenia BHP - pierwsza pomoc szkolenia BHP usługi BHP
Szkolenia BHP - pierwsza pomoc grodzisk mazowiecki Szkolenia BHP - pierwsza pomoc pruszków Szkolenia BHP - pierwsza pomoc warszawa
o firmie

szkolenia BHP szkolenia wstępne szkolenia okresowe szkolenia z pierwszej pomocy

usługi BHP ocena ryzyka zawodowego instrukcje stanowiskowe dokumentacja BHP dokumentacja powypadkowa prawo pracy kontrole PIP doradztwo BHP

kontakt

Szkolenia BHP - pierwsza pomoc

Formy szkolenia


Szkolenia mogą mieć formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego lub w formie e-learningowej. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem prezentacji multimedialnych, filmów video, skryptów. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.


Zaświadczenia


Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.