Lesto-BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Szkolenia BHP wstępne szkolenia BHP usługi BHP
Szkolenia BHP wstępne grodzisk mazowiecki Szkolenia BHP wstępne pruszków Szkolenia BHP wstępne warszawa
o firmie

szkolenia BHP szkolenia wstępne szkolenia okresowe szkolenia z pierwszej pomocy

usługi BHP ocena ryzyka zawodowego instrukcje stanowiskowe dokumentacja BHP dokumentacja powypadkowa prawo pracy kontrole PIP doradztwo BHP

kontakt

Szkolenia BHP wstępne

Formy szkolenia


Szkolenia wstępne BHP mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w formie instruktażu. Należy je zorganizować przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, jak również studentów odbywających praktykę zawodową oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu odbycia nauki zawodu.


Zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP


Każde szkolenie kończy się wpisem w „Karcie szkolenia wstępnego”, zgodnego z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).


Najczęściej zadawane pytania


» Kto powinien odbyć szkolenie wstępne?

Każdy nowo przyjęty pracownik powinien niezależnie od formy umowy (umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło, praktyka zawodowa) odbyć szkolenie wstępne ogólne oraz instruktaż stanowiskowy.


» Kiedy powinno zostać przeprowadzone szkolenie wstępne?

» Co składa się na szkolenie wstępne?

» Kto przeprowadza szkolenie wstępne?

» Jaki dokument potwierdza odbycia szkolenia wstępnego?