Lesto-BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Dokumentacja BHP szkolenia BHP usługi BHP
Dokumentacja BHP grodzisk mazowiecki Dokumentacja BHP pruszków Dokumentacja BHP warszawa
o firmie

szkolenia BHP szkolenia wstępne szkolenia okresowe szkolenia z pierwszej pomocy

usługi BHP ocena ryzyka zawodowego instrukcje stanowiskowe dokumentacja BHP dokumentacja powypadkowa prawo pracy kontrole PIP doradztwo BHP

kontakt

Dokumentacja BHP

Prowadzenie dokumentacji BHP


  • opracowywanie instrukcji bhp w tym instrukcji stanowiskowych,
  • opracowywanie instruktaży stanowiskowych (programy szkolenia),
  • sporządzanie raportów rocznych i problemowych zawierające ewentualne działania naprawcze ( na podstawie kontroli),
  • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy m.in.: rejestru czynników szkodliwych, wypadów przy pracy i chorób zawodowych, badań środowiskowych,
  • przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej.