Lesto-BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Kontrole PIP oraz Sanepid szkolenia BHP usługi BHP
Kontrole PIP oraz Sanepid grodzisk mazowiecki Kontrole PIP oraz Sanepid pruszków Kontrole PIP oraz Sanepid warszawa
o firmie

szkolenia BHP szkolenia wstępne szkolenia okresowe szkolenia z pierwszej pomocy

usługi BHP ocena ryzyka zawodowego instrukcje stanowiskowe dokumentacja BHP dokumentacja powypadkowa prawo pracy kontrole PIP doradztwo BHP

kontakt

Kontrole PIP oraz Sanepid

Kontrole PIP oraz PIS (Sanepid)


  • przygotowanie zakładu pracy i dokumentacji BHP na kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy podczas kontroli PIP i PIS,
  • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy


  • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Analizę bezpieczeństwa maszyn (przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP)
  • Pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP i PIS.